Publication

0,3% для профспілок

20/01/2020

Навіть якщо й досі ви як HR або керівник підприємства не мали справи з профспілками, то про 0,3 %, які необхідно сплачувати профспілкам, ви безперечно чули. Чули про це й майбутні голови профспілок. Про що ж йде мова?

Відповідно до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та аналогічної статті 250 Кодексу законів про працю України роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці.

Ці статті є найважливішими як для роботодавця, так і для профспілки, адже стосуються не декларативних положень, а конкретних грошей. Незважаючи на те, що ці положення є наріжним каменем соціального діалогу (перемовин між роботодавцем та профспілкою, результатом яких є підписання колективного договору) і мали б бути орієнтиром для сторін, вони прописані законодавцем настільки «широко», що дозволяють як одній, так і іншій стороні маніпулювати ними. 

Прочитавши статтю «з олівцем» можна поставити, щонайменше, такі запитання:

1. «…роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям…» - яким профспілковим організаціям? Варіанти відповідей:
- тим, що утворені на підприємстві;
- тим, членами яких є ваші працівники (працівникам не заборонено вступати до різних профспілок, в т.ч. до тих, які створені на інших підприємствах);
- тим, що підписали з підприємством колективний договір.

2. «…роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям…» - з якого моменту? Варіанти відповідей:
- з моменту утворення профспілки;
- з моменту підписання колективного договору;
- з моменту висловлення пропозиції про приєднання до колективного договору (якщо колективний договір вже підписано із профспілкою, яка була створена раніше).

3. «…роботодавці зобов'язані відраховувати…» - як часто? Варіанти відповідей:
- щомісячно;
- щорічно;
- раз на десять років.

4. «не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці» - якого фонду? Варіанти відповідей:
- фонду оплати праці всього підприємства;
- фонду оплати праці членів профспілки.

5. «роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям…не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці…» - якщо на підприємстві створено 10 профспілок (що не заборонено законом), то 0,3 % має бути сплачено кожній профспілці, чи 0,3 % має бути розділено між всіма профспілками? В яких пропорціях – керуючись положеннями статті 10 «Рівність профспілок» має бути всім порівну, по 0,03 %? Але ж в одній профспілці може бути 10 членів, а в іншій - 10 000.

6. І наостанок: «…не менше ніж 0,3 відсотка…» - це скільки? Цілком зрозуміло, що роботодавець буде наполягати на 0,3%, а профспілка - на 100%. Як домовитися? Компромісом виглядають 49,85 % (100% - 0,3% / 2)?

Коли ці запитання виникають до підписання колективного договору, то, як правило, можливо домовитися. Коли ж колективний договір вже підписано і юристи не зробили необхідних уточнень, а потім ще й змінилися керівник роботодавця чи голова профспілки, то конфлікт заходить у глухий кут.

Ще нерідко вносить деструктив і судова практика. Наприклад, шукаючи відповіді на перше та друге питання можемо знайти такі позиції судів:

Постанова Верховного суду України від 17 вересня 2018 року: «Суд першої інстанції, з яким обґрунтовано погодився суд апеляційної інстанції, дійшов правильного висновку про відсутність правових підстав для відрахування ТОВ «Х» на користь ППО «Х» коштів…оскільки такий обов'язок у відповідача виникне лише після укладення колективного договору, який визначатиме порядок та умови відрахувань зазначених коштів».

Але є й інша позиція, наприклад, у постанові Вищого господарського суду України від 29 листопада 2016 року суд дійшов висновку, що підстав сплачувати «новій» профспілці 0,5% (які передбачені колективним договором між роботодавцем та «старою» профспілкою) немає, а от законодавчий мінімум у 0,3% заплатити все ж таки треба.

Без якісної нормативно-правової бази спори не зникнуть, а суди і надалі будуть, у перевантаженому стані, ухвалювати суперечливі рішення.

Наразі ми активно долучаємося до обговорення проекту нового трудового кодексу з тим, щоб документ був якісним: однозначним, зрозумілим та збалансованим. 

What's new?

Most important updates in your mail.

similar publications

03/02/2016

(Стаття доступна тільки в англійській версії)

Oksana Voynarovska

05/02/2014