публікації

7 правил відшкодування судових витрат на адвоката

28/02/2020

Олег Качмар

Партнер, адвокат

Національний судовий процес,
Реструктуризація та банкрутство,
Агробізнес,
Страхування

Сторона справи, яка виграла спір, хоче отримати максимальне відшкодування усіх понесених нею витрат у зв’язку з розглядом справи, а сторона, яка програла спір – шукає будь-які способи, щоб лиш не нести цей тягар, та "креативить", щоб домогтись зменшення розміру судових витрат, а ще краще – відмови у стягненні з неї витрат на адвоката. За більш, ніж два роки, з початку дії інституту відшкодування судових витрат на адвоката, єдина судова практика так і не сформувалась. Підходи судів до оцінки одних і тих же моментів, враховуючи відсутність у процесуальних кодексах чітких критеріїв, за якими слід оцінювати складність справи і виконаних адвокатом робіт, співмірність витрат з обсягом виконаних робіт і часом, витраченим на їх виконання, часто є суперечливими та неоднозначними. І хоч стосовно багатьох питань, пов’язаних з відшкодуванням судових витрат на адвоката, й досі немає однозначності, щодо окремих питань Верховним Судом уже сформовані певні позиції, про які варто знати.

Важливі моменти, щодо яких Верховний Суд висловив свою позицію, які треба знати та які варто мати на увазі при поданні заяви про відшкодування судових витрат на адвоката.

Обсяг виконаних адвокатом робіт (наданих послуг)

Правило 1. Роби те, що має значення для справи і вплине на результат розгляду справи. 

Надаючи оцінку співмірності розміру понесених стороною витрат на адвоката з обсягом наданих ним послуг і виконаних робіт, суди, як правило, з'ясовують, які конкретно роботи (послуги) виконав (надав) адвокат. При цьому, суди враховують не лише, чи передбачено виконання цих робіт договором, але й чи відповідають вони критерію необхідності – чи було їх вчинення обов’язковим, і чи доцільним було їх виконання – чи вплинули вони на перебіг розгляду справи. 

Так, витрати на підготовку заяв по суті справи (позовних заяв, відзивів, відповідей на відзиви, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву), як правило, підлягають відшкодуванню, оскільки вони відповідають критерію необхідності (їх надання вимагається згідно з процесуальним законом).

У той же час, витрати на аналіз законодавства, судової практики, підготовку додаткових пояснень чи інших процесуальних документів, які не є заявами по суті справи, і вчинення (виконання) яких не вимагається, згідно з процесуальним законом, не є обов’язковими для відшкодування у кожному без винятку випадку, проте можуть бути відшкодовані, якщо ця робота вплинула на розгляд справи.

З огляду на це, суди критично оцінюють час, витрачений адвокатом на аналіз законодавства та судової практики та доцільність виконаної ним роботи, зокрема:

 • якщо доводи і позиція сторін протягом усього часу розгляду справи не змінювалися і доводи скарги чи відзиву не відрізнялися від доводів позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги чи відзиву на них, то суди критично оцінюють час, витрачений на аналіз законодавства та судової практики, особливо на стадії апеляції чи касації;
 • якщо адвокат здійснював аналіз судової практики, але в документах немає посилань на судові рішення, то суди вважають, що ця робота не була використана під час надання послуг клієнту; 
 • якщо позиція сторони (адвоката) була правильна і врахована судом – вплинула на результат розгляду справи – то це свідчить про доцільність виконаної адвокатом роботи. 

Витрачена адвокатом кількість часу

Правило 2.  Сторона не зобов’язана доводити, чому саме та чи інша кількість часу витрачена адвокатом на виконання робіт (надання послуг). Достатнім є підтвердження лише кількості часу, а не наведення обґрунтування, що саме така кількість часу витрачена адвокатом на відповідні дії.

Одним із популярних "аргументів" (доводів) сторони, яка заперечує щодо розміру судових витрат, є те, що адвокатом протилежної сторони витрачено велику кількість часу на аналіз законодавства, підготовку документів, підготовку до розгляду справи у суді, що ці речі не вимагали такої кількості часу тощо.

Проте, потрібно мати на увазі, що кодекси не вимагають від сторони, яка заявляє про відшкодування витрат, надання доказів на підтвердження того, що саме таку, а не іншу кількість часу адвокат витратив на виконання робіт. Ба більше, від сторони не вимагають наведення обґрунтування, чому саме таку кількість часу витратив адвокат на відповідні дії. Таку позицію Верховний Суд висловив у постановах від 16.05.2019 р. у справі №823/2638/18 і від 20.12.2018 р. у справі №316/1923/16-а (2-а/316/41/17).

Разом з тим, суд може зменшити розмір понесених витрат на правничу допомогу, якщо: 

 • обсяг робіт і час, витрачений на підготовку процесуальних документів, є явно неспівмірними із складністю виконаних адвокатом робіт (наприклад, якщо на підготовку клопотання про відкладення розгляду справи, або про продовження строку на надання відзиву, чи про проведення засідання в режимі відеоконференції адвокатом витрачено годину чи кілька годин);
 • зміст і доводи відзиву на касаційну скаргу є ідентичними доводам, викладеним у відзиві на апеляційну скаргу, або наведене обґрунтування позиції сторони становить значно меншу частину документа, ніж сам документ;
 • якщо у договорі передбачено, що вартість послуг включає участь у судових засіданнях, але суд розглянув справу у порядку спрощеного провадження, без виклику сторін.

Розмір гонорару

Правило 3. Розмір гонорару – справа виключно сторони і адвоката, і суд не може втручатися у відносини клієнта та адвоката, проте це не позбавляє суд права зменшити розмір витрат.

Ще один достатньо улюблений "аргумент" сторони, яка заперечує розмір витрат на адвоката – це гонорар і погодинні ставки, а саме: твердження про те, що розмір гонорару за ведення справи є неспівмірним з ціною позову, складністю справи і виконаних робіт, часом, витраченим на виконання відповідних робіт (надання послуг), обсягом наданих послуг, значенням справи для сторони, що погодинні ставки юристів дуже високі, і що вартість послуг значно завищена – не відповідає ринковим цінам на вказані послуги, які, зазвичай, є загальними голослівними фразами, які нічим не підтверджені.

Тут потрібно пам’ятати і мати на увазі таке:

 • кожна особа (сторона) є вільна у виборі адвоката;
 • для підтвердження розміру витрат на професійну правничу допомогу у договорі про надання правничої допомоги адвокат і клієнт повинні узгодити механізм розрахунку гонорару; 
 • відсутність у договорі умов щодо порядку та форми розрахунку гонорару може бути підставою для зменшення розміру судових витрат.

Ринкова вартість юридичних послуг. Погодинні ставки

Правило 4. Сторона, яка заявляє про відшкодування витрат на адвоката, не зобов’язана доводити обґрунтованість їх ринкової вартості.

Хоч кодекси не вимагають від сторони, яка заявляє про відшкодування витрат, обґрунтовувати, чому вона обрала саме того, а не іншого адвоката, і доводити ринкову вартість замовлених нею юридичних послуг, проте на практиці сторона, яка програла спір і заперечує щодо розміру витрат на адвоката, часто посилається на те, що заявник не надав документів на обґрунтування ринкової вартості послуг. 

Подекуди такі питання виникають також і в суду. Відтак, сторони, які заявляють про відшкодування витрат, та їхні адвокати часом змушені доводити, що вартість наданих юридичних послуг не є завищеною, а розмір погодинної ставки адвоката відповідає ринковим. Іноді, щоб довести це, сторони змушені надавати суду інформацію про національні та міжнародні рейтинги, про проведені в Україні дослідження ринку юридичних послуг, розміру погодинних ставок, тощо.

Стосовно цього Верховний Суд у постанові від 09.04.2019 р. у справі №826/2689/15 зазначив, зокрема, що чинним процесуальним законодавством не передбачено обов'язку сторони, яка заявляє клопотання про відшкодування витрат на правничу допомогу, доводити обґрунтованість їх ринкової вартості, а тому сторона не повинна надавати докази на підтвердження обґрунтованості ринкової вартості послуг.

Доказування неспівмірності витрат. Зменшення розміру витрат

Правило 5. Наявність одних лише усних заперечень проти заяви про відшкодування судових витрат, за відсутності доказів неспівмірності заявлених стороною витрат на правову допомогу або завищення їх розміру, не може бути підставою для зменшення розміру витрат на правову допомогу.

Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення розміру витрат на адвоката.

При цьому, потрібно пам’ятати і мати на увазі, що:

 • суд не наділений повноваженням, а відповідно – не вправі, зменшити розмір витрат на правничу допомогу з власної ініціативи, виключно за клопотанням іншої сторони (постанова Верховного Суду від 08.04.2019 р. у справі № 922/619/18); 
 • відсутність клопотання про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу від іншої сторони виключає можливість суду самостійно (без указаного клопотання) зменшувати розмір витрат на професійну правничу допомогу (постанови Верховного Суду від 29.03.2018 р. у справі №907/357/16, від 18.12.2018 р. у справі №910/4881/18);
 • неподання стороною попереднього розрахунку судових витрат разом із позовною заявою не є безумовною підставою для відмови у відшкодуванні судових витрат;
 • ухвалення судом рішення про стягнення судових витрат на правничу допомогу у справі з аналогічними сторонами і подібним предметом спору не є обов’язковим критерієм для визнання обґрунтованим чи необґрунтованим розміру витрат в іншій справі.

Наявність лише усних заперечень проти заяви про відшкодування судових витрат, за відсутності доказів неспівмірності заявлених стороною витрат на правову допомогу або завищення їх розміру, не може бути підставою для зменшення розміру витрат на правову допомогу.

Відшкодування витрат, які підлягають сплаті 

Правило 6. Витрати на оплату правничої допомоги підлягають відшкодуванню незалежно від того, чи їх сторона уже сплатила чи їх вона ще має сплатити.

Часто сторона, яка заперечує розмір витрат, посилається на те, що стороною, яка заявляє про витрати, не надано доказів на підтвердження того, що нею фактично понесені (оплачені) відповідні витрати.

Тому потрібно пам’ятати, що кодекси прямо передбачають можливість відшкодування витрат, як тих, які сторона уже понесла, так і тих, які вона ще має понести у зв’язку з розглядом справи. 

У разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, підлягають відшкодуванню незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною чи тільки має бути сплачено (постанова Верховного Суду від 03.10.2019 р. у справі № 922/445/19). 

Призначення судових витрат 

Правило 7. Стягнення судових витрат на адвоката має спонукати іншу сторону утримуватися від подання безпідставних заяв, скарг.

Стягнення витрат на професійну правничу допомогу є не лише компенсацією стороні, на користь якої ухвалене рішення, понесених нею витрат, але й у певному сенсі має спонукати іншу сторону, особливо, якщо мова йде про суб’єкта владних повноважень, утримуватися від подання безпідставних заяв, скарг та своєчасно вчиняти дії, необхідні для поновлення порушених прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, зокрема у сфері публічно-правових відносин (постанови Верховного Суду від 05.09.2019 р. у справі № 826/841/17, від 24.10.2019 р. у справі № 820/4280/17, від 25.10.2019 р. у справі № 826/13270/16). 

* * *

Незважаючи на наявність більш-менш однозначних позицій щодо окремих питань відшкодування судових витрат на адвоката, на практиці, все ж є чимало суперечливих, неоднозначних і дивних позиції і підходів. Зокрема, щодо витраченого адвокатом часу на візит до суду для участі в судовому засіданні та подання процесуальних документів безпосередньо до канцелярії суду, на участь у судовому засіданні, якщо суд не визнавав обов'язковою участь представника в судовому засіданні. 

Проблемним є питання процесуальних наслідків пропуску стороною п’ятиденного строку на подання доказів на підтвердження понесених нею витрат – залишення заяви без розгляду чи відмова у задоволенні заяви – питання знаходиться на розгляді Об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду. Спірним залишається також питання щодо сплати та відшкодування гонорару успіху – розгляд цього питання у Великій Палаті заплановано на березень 2020 року. 

Тим не менш, отримати в Україні відшкодування судових витрат на адвоката – реально. Але для того, щоб отримати максимально повне відшкодування понесених судових витрат на адвоката – не достатньо лише подати заяву та докази на підтвердження понесених витрат. Потрібно враховувати безліч моментів і аспектів. Насамперед, потрібно зважено та обдумано підходити до вибору адвоката ще на етапі вибору адвокатського об’єднання та укладення договору про надання професійної правничої допомоги. 

Що нового?

Найважливіша аналітика у вашій пошті.

більше аналітики

31/05/2023

Аналіз тенденцій судової практики щодо витребування земельних ділянок у добросовісних набувачів, повернення земель водного фонду у власність держави. Гібридні способи захисту порушених прав.

Олег Качмар

18/04/2023

Чи вправі суд диктувати позивачу, який спосіб захисту йому обрати, та чи може сумнів суду в ефективності обраного позивачем способу захисту бути підставою для відмови у позові?

Олег Качмар