публікації

Правила контрольованих іноземних компаній

29/05/2020

Якщо ви або ваша компанія прямо чи опосередковано володієте часткою в іноземній компанії, то правила контрольованих іноземних компаній можуть стосуватися саме вас.

Оновлено у січні 2022 р.

1. Що таке правила КІК?

Правила КІК дозволяють Україні оподатковувати прибутки іноземних компаній, що перебувають під контролем українських резидентів.

Із 2022 року українські компанії та громадяни повинні подавати до податкової спеціальну звітність про прибутки своїх закордонних компаній і сплачувати з них податки в Україні.

2. Що таке КІК і контролююча особа? 

У Податковому кодексі є два нові поняття: контрольована іноземна компанія (КІК) і контролююча особа.

КІК – це іноземна компанія чи утворення без статусу юридичної особи (фонд, партнерство, траст тощо) під контролем резидента України.

Контролюючою особою для КІК є будь-яка фізична або юридична особа – резидент України, яка:

(А) володіє в такій компанії часткою більше 50%; або

(Б) володіє в такій компанії часткою більше 25% (10% з 2024 року), якщо кілька резидентів України сумарно мають в такій компанії не менше 50%; або

(В) окремо або разом з іншими резидентами України – пов'язаними особами здійснює фактичний контроль над КІК. Ознакою фактичного контролю може бути, наприклад, довіреність від КІК, видана резиденту України строком понад 1 рік на здійснення суттєвих правочинів, або право розпоряджатися банківським рахунком КІК.

Якщо контролюючою особою для іноземної компанії є українська юридична особа, то учасники та бенефіціари української юридичної особи не визнаються контролюючими особами КІК повторно.

3. Які є винятки?

Правила КІК передусім спрямовані на пасивні доходи, отримані в низькоподаткових юрисдикціях. До КІК, які такі доходи не отримують, закон лояльніший. У зазначених нижче випадках контролюючі особи повинні лише розкривати інформацію про КІК без сплати податків з їхнього прибутку:

(А) КІК зареєстрована в державі, з якою Україна має податкову конвенцію та виконується будь-яка з таких умов: (і) КІК фактично сплачує податок з прибутку за ефективною ставкою (= сплачені податки / прибуток * 100%) не нижче 13% або (іі) частка пасивних доходів КІК не перевищує 50% усіх доходів; або

(Б) річний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи не перевищує 2 млн євро; або

(В) КІК є публічною компанією, акції якої торгуються на визнаній фондовій біржі; або

(Г) КІК здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь своїх учасників.

4. Скільки треба платити? 

Фізична особа сплачує податок за однією з таких ставок:

(А) 18% ПДФО + 1,5% військового збору, якщо КІК не розподіляє прибуток; або

(Б) 9% ПДФО + 1,5% військового збору, якщо КІК розподіляє прибуток і фізична особа фактично отримує дивіденди.

Якщо контролюючою особою є українська юридична особа, скоригований прибуток КІК оподатковується за ставкою 18%.

Сума податку, яку контролююча особа має сплатити з прибутку КІК (незалежно від того, розподілений він чи ні), зменшується на суму корпоративного податку, яку КІК сплачує у країні своєї реєстрації.

5. Який строк звітування?

Контролюючі особи подають звіт про КІК до податкової щорічно одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи (до 30 квітня) або декларації з податку на прибуток (до кінця лютого) разом із копією фінансової звітності КІК.

Якщо за законами країни реєстрації КІК фінансова звітність КІК готується пізніше терміну податкового декларування в Україні, звітність треба подати наступного року. 

Якщо контролююча особа не може забезпечити підготовку фінансової звітності КІК або розрахунок прибутку КІК до терміну податкового декларування в Україні, вона подає скорочений звіт про КІК. Повний звіт треба подати до кінця року, в якому поданий скорочений звіт.

Крім цього, резиденти України зобов'язані повідомляти податкову про набуття та припинення прав в іноземних компаніях або утвореннях без статусу юридичної особи (купівля частки, створення компанії тощо). Для іноземних юридичних осіб повідомляти треба, якщо операція призводить до статусу контролюючої особи чи його втрати. Для іноземних утворень без статусу юридичної особи (фонди, партнерства, трасти тощо) повідомляти треба в усіх випадках. Строк для повідомлення становить 60 днів.

6. Яка відповідальність?

Закон містить чималі штрафи за порушення правил звітування та розкриття інформації про КІК:

(А)  за неподання звіту про КІК – 100 прожиткових мінімумів  (248 100 грн на початку 2022 року);

(Б)  за несвоєчасне подання звіту про КІК – до 50 прожиткових мінімум (до 124 050 грн на початку 2022 року);

(В) за приховування даних про КІК за умови подання звіту – 3% прихованого доходу КІК або 25% прихованого прибутку КІК (залежно від того, що більше), але не більше 1000 прожиткових мінімумів (до 2 481 000 грн на початку 2022 року) за кожний факт;

(Г) за неповідомлення про факт придбання або відчуження КІК – 300 прожиткових мінімумів (744 300 грн на початку 2022 року).

7.  Відколи працюють правила КІК?

Правила КІК діють із 1 січня 2022 року. Першим звітним періодом щодо КІК є 2022 рік, але подати перший звіт про КІК можна у 2024 році одночасно з податковою декларацією за 2023 рік.

За результатами 2022-2023 років не застосовуються штрафи та пеня за порушення правил розрахунку прибутку КІК. Це не позбавляє вас обов’язків звітувати про КІК або повідомляти податкову про набуття чи відчуження КІК у ці роки та відповідальності за порушення обов’язків.

Також за результатами 2022-2023 років за будь-яке порушення правил КІК не може бути адміністративної та кримінальної відповідальності. Інформація, отримана податковою на виконання правил КІК, має обмежений доступ і правоохоронці не можуть її витребувати чи використовувати як докази у кримінальному провадженні.

8. Як податкова дізнається про іноземну компанію під контролем українського резидента?

На сьогодні основним джерелом інформації є запити податкової за кордон. Україна має намір почати автоматичний обмін інформацією з іншими країнами за стандартом CRS із 2023 року, що полегшить доступ до інформації про КІК українських резидентів.

9. Що робити зараз?

Фізичні особи можуть ліквідувати КІК з 1,5% військового збору та без податку на доходи. Ліквідація з пільговим оподаткуванням можлива, якщо:

(і) КІК створили до 23 травня 2020 року;

(іі) ліквідацію КІК почали у 2020-2021 роках;

(ііі) ліквідацію завершили до кінця 2021 року.

Завершити ліквідацію можна після 2021 року, якщо є законодавчі обмеження чи судовий спір, через які не можна зробити це вчасно. У такому разі головне, аби ліквідацію почали до кінця 2021 року.

Рекомендуємо ще раз прочитати пункт 3 вище про винятки з правил КІК: ваша іноземна компанія може бути серед винятків та її не треба ліквідувати. Якщо ваша іноземна компанія не входить до кола тих винятків і ви не ліквідували її, з прибутку, який вона отримає з 2022 року, треба буде платити податки в Україні.

Що нового?

Найважливіша аналітика у вашій пошті.