Як оскаржити висновок ВЛК 

Як оскаржити висновок ВЛК, яким було встановлено відсутність підстав для звільнення

На жаль, військовослужбовці часто стикаються з тим, що ВКЛ при визначенні їх придатності до військової служби неправомірно ігнорують наявні захворювання, травми та поранення або ж визнають їх такими, що не заважають проходженню військової служби. Однак, отримання такого висновку ВЛК ще не означає остаточного визнання військовослужбовця придатним до військової служби, оскільки його висновок можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку.

До підстав для оскарження висновків ВКЛ належать:

  1. Неврахування існуючого захворювання, травми чи поранення.
  2. Неврахування взаємозв’язку двох або більше захворювань, травм або поранень.
  3. Обрання нижчого ступеню порушення функцій організму внаслідок захворювання, травми або поранення, ніж є насправді.
  4. Порушення процедури проведення медичного огляду, наприклад, встановлення факту відсутності/меншої важкості перебігу захворювання лікарем неналежної спеціалізації.
  5. Відсутність вказівки на придатність до конкретних видів військової служби та можливість або неможливість здійснення тих чи інших військових обов’язків військовослужбовцем у випадку визнання його обмежено придатним.

При оскарженні висновку ВЛК в адміністративному порядку, необхідно звернутися до ВЛК, яка стоїть вище в ієрархії військово-лікарських комісій, ніж та ВЛК, яка надала висновок про придатність до військової служби. До таких вищестоячих ВЛК відносяться ВЛК регіону та Центральна ВЛК, яка займає найвищу позицію в цій адміністративній ієрархії.  

У зверненні до вищестоячої ВЛК необхідно вказати на незгоду з висновком ВЛК нижчого рівня та на підстави для його оскарження, висловити прохання про проведення повторного медичного огляду тією ВЛК, до якої направляється це звернення. До звернення необхідно докласти всі документи, надані ВЛК, висновок якої оскаржується. За можливості, варто також додати результати попередніх медичних досліджень та інші документи, які підтверджують серйозність захворювання, травми або поранення, на підставі яких вимагається проведення повторного медичного огляду (наприклад, виписка з лікарні, історія хвороби, медична картка).

Розгляд таких звернень відбувається відповідно вимогам Закону України «Про звернення громадян». При цьому, оскарження висновку ВЛК не зупиняє його дію – тобто, до отримання висновку вищестоячої ВЛК про непридатність до військової служби, військовослужбовець має продовжувати її несення.

Висновки регіональних ВЛК, в яких можна оскаржувати висновки нижчестоячих ВЛК, можна в свою чергу оскаржувати в Центральній ВЛК. Висновки Центральної ВЛК можна оскаржити лише в адміністративному суді.

При цьому, звернення до суду є самостійним способом захисту, тому до суду можна звертатися одразу, не оскаржуючи висновок ВЛК в адміністративному порядку. Таким чином, військовослужбовці можуть визначати спосіб захисту своїх прав на власний розсуд, обираючи між оскарженням висновку ВЛК до вищестоячої ВЛК або його оскарженням в адміністративному суді на кожному етапі.

Для оскарження висновку ВЛК в судовому порядку, необхідно звернутися з відповідним позовом до адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної ВЛК або за місцезнаходженням заявника. При зверненні до суду, варто також подати заяву про забезпечення позову, у якій просити суд зобов'язати призупинити дію оскаржуваного висновку ВЛК до ухвалення рішення по суті спору.

Строк для звернення до суду для оскарження висновків ВЛК становить шість місяців з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку, та три місяці, якщо такий висновок оскаржувався до вищестоячої ВЛК, з дня отримання висновку такої вищестоячої ВЛК за результатами розгляду відповідного звернення.

Оскарження висновку ВЛК в адміністративному порядку є швидшим та дешевшим, однак оскарження в судовому порядку, ймовірно, дає вищі шанси запобігти зловживанням з боку ВЛК та залишається єдиним інструментом, який залишається після отримання висновку Центральної ВЛК про придатність до військової служби.

Нормативні акти:

Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затверджене наказом Міноборони № 402 від 14.08.2008р.

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР.

Кодекс адміністративного судочинства України, ст. 122.