Зарахування військовослужбовця ЗСУ в розпорядження командира: підстави, строки, грошове забезпечення

Що означає зарахування в розпорядження командира?

Зарахування в розпорядження (так зване «виведення поза штат») означає закріплення військовослужбовців, які не можуть в силу певних обставин виконувати обов’язки військової служби та водночас не можуть звільнитися, за військовою частиною для вирішення питання щодо подальшого проходження військової служби.

Перебування в розпорядженні командира не означає, що військовослужбовець звільняється від виконання військових обов’язків: такий військовослужбовець продовжує проходити військову службу згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, однак у визначених командиром межах.

Які підстави для зарахування в розпорядження?

Перелік підстав для зарахування військовослужбовця в розпорядження є вичерпним:

 1. розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця встановленого строку проведення цих заходів не вирішено питання щодо дальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;
 2. якщо посада, на яку призначено військовослужбовця, належить до номенклатури призначення нижчої посадової особи і не є вакантною, а також до номенклатури призначення командира військової частини А0515;
 3. пониження у посаді в порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду;
 4. повернення депутатів, які є військовослужбовцями, після закінчення строку їх депутатських повноважень;
 5. повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів;
 6. повернення військовослужбовців, які були направлені за кордон для проходження військової служби або навчання, – у разі неможливості призначення на посаду;
 7. закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних і наукових працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та необрання їх на зазначені посади за результатами нового конкурсу;
 8. скасування допуску до державної таємниці;
 9. відрахування слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу;
 10. визнання військовослужбовця ВЛК непридатним чи обмежено придатним до військової служби;
 11. якщо в особливий період випускники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти після завершення навчання не можуть бути безпосередньо призначені на посади;
 12. офіцери запасу, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
 13. припинення повноважень Міністра оборони України, на посаду патронатної служби якого був призначений військовослужбовець;
 14. перебування з близькими особами у прямому підпорядкуванні, якщо протягом місяця з моменту виникнення таких обставин неможливо призначити на посаду, що виключає пряме підпорядкування;
 15. навчання військовослужбовців за денною формою у вищому навчальному закладі іншого військового формування;
 16. відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження;
 17. якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні;
 18. якщо військовослужбовці відсутні понад десять діб;
 19. якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, чи у полоні, як заручники або інтерновані особи.

Зарахування в розпорядження з підстав, не передбачених законодавством, є незаконним та може бути оскаржене військовослужбовцем в адміністративному (шляхом подання скарги вищому командуванню) та/або судовому (шляхом подання позову до суду) порядках.

На який строк військовослужбовець зараховується в розпорядження?

Командир повинен вирішити питання щодо подальшого проходження військової служби (призначення на іншу посаду або звільнення з військової служби) у якомога коротший строк. За загальним правилом, строк перебування в розпорядженні командира не повинен перевищувати два місяці з дня звільнення з попередньої посади. Виняток становлять такі випадки:

 • у випадку, передбаченому п. 8 – до вирішення питання дальшого проходження військової служби;
 • у випадку, передбаченому п. 10 – до звільнення з військової служби;
 • у випадку, передбаченому п. 12  – до призначення на посаду;
 • у випадку, передбаченому п. 15 – до закінчення навчання;
 • у випадку, передбаченому п. 16 – до закінчення строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
 • у випадку, передбаченому п. 17– до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбування покарання;
 • у випадку, передбаченому п. 18 – до повернення військовослужбовців у військову частину (у разі неприйняття іншого рішення про дальше проходження ними військової служби) або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими, або до дня набрання законної сили вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;
 • у випадку, передбаченому п. 19 – до повернення військовослужбовця.

Час перебування військовослужбовців на лікуванні, в основній або додатковій відпустці виключається з загального періоду перебування в розпорядженні відповідних командирів (начальників).

Яким документом оформлюється зарахування в розпорядження?

Зарахування в розпорядження оформлюється наказом по особовому складу. У наказі зазначається конкретна підстава зарахування в розпорядження. Відповідний наказ повинен бути доведений до відома військовослужбовця.

Чи отримує військовослужбовець грошове забезпечення під час перебування в розпорядженні?

Порядок виплати грошового забезпечення залежить від строку перебування в розпорядженні командира:

 • перші два місяці перебування в розпорядженні військовослужбовцю виплачується грошове забезпечення, яке він отримував за займаною посадою до зарахування в розпорядження;
 • усі наступні місяці (від трьох і більше) військовослужбовцю виплачується грошове забезпечення в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років (за винятком випадків продовження строків виплати за рішенням Міністра оборони України).

Зазначений порядок виплати грошового забезпечення не стосується військовослужбовців, які зараховані в розпорядження у зв’язку з відстороненням від посади під час досудового розслідування або судового провадження, стосовно яких застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні.

Для військовослужбовців, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців встановлено інший порядок виплати грошового забезпечення: протягом перших двох місяців з дня зарахування у розпорядження їм виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі, а понад два місяці і до закінчення перебування у розпорядженні – щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20100 гривень на умовах та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Нормативні акти:

Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (пункти 116-117), затверджене Указом Президента України №1153/2008 від 10.12.2008.

Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затверджений наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 року № 260.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану» від 28.06.2023.