Як отримати одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця ЗСУ 

Умови виплати одноразової грошової допомоги (ОГД)

ОГД призначається та виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних Сил України під час дії воєнного стану, а також смерті осіб, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в Збройних Силах України у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора у період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).

Момент виникнення права на ОГД

Право на отримання ОГД виникає з дати загибелі (смерті) військовослужбовця, що вказана у свідоцтві про смерть. Право осіб на отримання ОГД визначається станом на дату загибелі (смерті) військовослужбовця.

Розмір ОГД

15 000 000 грн на усіх отримувачів.

Особи, які мають право на отримання ОГД

Військовослужбовець має право самостійно визначити осіб, які отримають ОГД та розмір їх частки у відсотках на випадок його загибелі (смерті). Для цього необхідно скласти письмовий документ у довільній формі – особисте розпорядження – засвідчивши справжність підпису в командира в/ч або нотаріуса. Особисте розпорядження може бути скасоване у будь-який час з ініціативи військовослужбовця або замінене на нове (у такому разі нове особисте розпорядження скасовує дійсність попереднього).

Зверніть увагу: незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання ОГД мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблого (померлого) військовослужбовця у розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати ОГД за відсутності особистого розпорядження.

У разі відсутності особистого розпорядження або за наявності неохопленої особистим розпорядженням частки розміру ОГД право на призначення та отримання ОГД (її частки) мають:

 • діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя військовослужбовця та народжені після його смерті, а також діти, стосовно яких військовослужбовця за його життя було позбавлено батьківських прав;
 • вдова (вдівець);
 • батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені стосовно військовослужбовця батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час його загибелі (смерті);
 • внуки, якщо на момент загибелі (смерті) військовослужбовця їх батьки загинули (померли);
 • жінка (чоловік), з якою (з яким) військовослужбовець проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
 • утриманці загиблого (померлого). 
  Утриманцями вважаються члени сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Такими є непрацездатні члени сімей загиблих, які перебували на їх утриманні: діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років; дід і бабуся – при відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати; дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками загиблого, які не досягли 8-річного віку, і не працює; повнолітні діти, які не досягли 23 років та навчаються за денною формою навчання у навчальних закладах; повнолітні діти, які не досягли 23 років та які стали повними сиротами.

Особи, які мають право на ОГД, можуть відмовитися від її призначення та отримання шляхом подання письмової заяви, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально.

Зверніть увагу: не допускається відмова від призначення та отримання ОГД від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблого (померлого) військовослужбовця, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, які мають право на призначення та отримання ОГД.

Випадки, коли ОГД не виплачується

Якщо особа, яка має право на отримання ОГД, є громадянином Російської Федерації або Республіки Білорусь та/або особою, яка постійно проживає на територіях цих країн, та/або особою, яка засуджена за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Якщо особа, яка має право на отримання ОГД, подала завідомо неправдиві відомості для призначення і виплати ОГД.

Якщо особа, яка має право на отримання ОГД, умисно позбавила життя чи вчинила замах на особу (осіб), яка (які) теж має (мають) право на призначення та отримання ОГД, або притягалася до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення щодо загиблого (померлого) військовослужбовця, за рішенням суду, яке набрало законної сили.

Якщо загибель (смерть) військовослужбовця є наслідком: вчинення ним кримінального або адміністративного правопорушення, вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння; навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом).

У виплаті ОГД може бути відмовлено або її виплата припинена чи призупинена особі, щодо якої рішенням суду, яке набрало законної сили, встановлено факт ухиляння від виконання обов’язку щодо утримання загиблого (померлого) військовослужбовця за його життя.

Порядок розподілу ОГД між отримувачами

За наявності особистого розпорядження військовослужбовця ОГД виплачується особі (особам), на користь якої (яких) складено особисте розпорядження, у розмірі частки, визначеної в такому розпорядженні. У разі відмови однієї з осіб від призначення та отримання ОГД, а також якщо одна з таких осіб протягом трьох років з дня виникнення такого права його не реалізувала, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на призначення та отримання ОГД, у рівних частках.

За відсутності особистого розпорядження військовослужбовця ОГД призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання. Кожен отримує свою частку незалежно від реалізації такого права іншими особами. У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання ОГД, від її отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на ОГД.

Якщо між особами, які мають право на призначення і виплату ОГД або між особами і органами, уповноваженими призначати та здійснювати виплату ОГД виник спір щодо права на призначення і виплату ОГД та/або її розміру, виплата ОГД призупиняється до вирішення спору у судовому порядку та набрання судовим рішенням законної сили.

Якщо після призначення та виплати ОГД у повному розмірі за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги між особами, які мають на неї право, вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

Процедура призначення та виплати ОГД

 1. Зверніться до районного (міського) ТЦК та СП незалежно від вашого місця реєстрації з заявою за встановленою формою. До заяви долучіть такі документи:
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію свідоцтва про смерть військовослужбовця;
 • копію документа, що підтверджує родинні зв’язки з загиблим (померлим) військовослужбовцем (для дружини/чоловіка – свідоцтва про шлюб; для дитини – свідоцтво про народження дитини; для батьків – свідоцтво про народження загиблого (померлого); для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) – документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України/ повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (для отримувачів, які досягли 16 років і більше);
 • копію свідоцтва про зміну імені (у разі зміни прізвища, імені, по батькові);
 • копію рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (для законних представників неповнолітніх дітей загиблого (померлого));
 • відмову, заяву, інший правочин, завірений відповідно до Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за наявності);
 • копію рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення ОГД (за наявності);
 • інші документи щодо призначення та виплати ОГД (за наявності).

 1. Районний (міський) ТЦК та СП приймає від вас документи, завіряє копії цих документів та звертається до військової частини, у якій проходив службу загиблий (померлий) військовослужбовець, із запитом щодо отримання таких документів:
 • витягу з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, що настала не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва));

 • грошового атестату / витягу з наказу про виплату винагороди на дату загибелі військовослужбовця, а у разі смерті, що настала не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану – на дату поранення (контузії, травми, каліцтва);

 • документів, які підтверджують загибель (сповіщення, повідомлення, матеріали розслідування, подання до нагородження) – у разі відсутності підтвердження загибелі у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу;

 • довідки військової частини про обставини поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, яке стало причиною смерті – у разі смерті військовослужбовця або особи, звільненої з військової служби, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва).

 1. Не пізніше 7 робочих днів після надходження всіх документів ТЦК та СП надсилає їх обласному (Київському міському) ТЦК та СП за підпорядкуванням.
   
 2. Обласний (Київський міський) ТЦК та СП перевіряє отримані документи, визначає осіб, які документально підтвердили своє право на одержання ОГД а також осіб, які звернулися (можуть звернутися) за її одержанням, але не надали (надали не всі) документи. Результати опрацювання документів обласним (Київським міським) ТЦКСП зазначаються у висновку та доповіді, які разом з іншими документами надсилаються до Департаменту соціального забезпечення (через Управління соціальної підтримки).
   
 3. Департамент соціального забезпечення після отримання від обласного (Київського міського) ТЦК та СП документів надсилає запит до Кадрового центру Збройних Сил України щодо військовослужбовців, які загинули та віднесені до бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану. У подальшому документи опрацьовуються структурними підрозділами апарату Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до їх повноважень та подаються на розгляд Комісії Міноборони для прийняття рішення.
   
 4. За результатами опрацювання документів заявника може бути прийняте одне з таких рішень: про призначення ОГД, про відмову у призначенні ОГД, про повернення документів на доопрацювання. Рішення про відмову у призначенні ОГД може бути оскаржене в установленому законодавством порядку до суду.
   
 5. Районний (міський) ТЦК та СП, який здійснював оформлення документів для призначення ОГД, повідомляє вас про прийняте рішення.
   
 6. Обласний (Київський міським) ТЦК та СП на підставі наказу Міноборони здійснює виплату ОГД шляхом перерахування коштів на ваш банківський рахунок, вказаний у заяві.

Зверніть увагу: ОГД виплачується лише на рахунок, відкритий в одному з банків державного сектору (АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «СЕНС БАНК»).

Нормативні акти:

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (ст.ст. 16-164).

Постанова КМУ від 25.12.2013 №975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві».

Постанова КМУ від 28.02.2022 №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Наказ Міноборони від 25.01.2023 №45 «Про затвердження Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану».